PERSBERICHT: VERPAKKINGSSPECIALIST MORPAK NEEMT BRANCHEGENOOT VAN VEGHEL OVER

Weert/Eindhoven, 11-12-2019

VERPAKKINGSSPECIALIST MORPAK NEEMT BRANCHEGENOOT VAN VEGHEL OVER

WEERT/EINDHOVEN – De in Weert gevestigde verpakkingsspecialist Morpak bv heeft op 28 november 2019 branchegenoot Van Veghel Industrial Packaging uit Eindhoven overgenomen. Beide familiebedrijven continueren hun activiteiten op hun huidige locatie.

Krachtenbundeling van twee familiebedrijven

Volgens Morpak-directeur Dimitri Romeijnders levert de krachtenbundeling van twee gerenommeerde bedrijven direct resultaat op voor hun beider klantenbestand. ”Morpak en Van Veghel bieden samen maar liefst honderd jaar specifieke kennis en ervaring in de verpakkingsbranche.” Jan van Veghel voegt er aan toe: “Morpak Industrial Packaging Specialist en Van Veghel Industrial Packaging combineren vanaf nu de modernste ontwerp- en productietechnologieën met vakmanschap en, niet te vergeten: de traditionele waarden van twee familiebedrijven.”

Schaalvergroting en innovaties

Net als in vele andere bedrijfssectoren heeft ook de hightech verpakkingsindustrie te maken met verdergaande schaalvergroting in combinatie met forse investeringen ten behoeve van duurzame innovaties. Wat ligt er dan meer voor de hand dan gezamenlijk op te trekken in een concurrerende markt die steeds hogere eisen stelt en permanent in beweging is, benadrukt Dimitri Romeijnders. “Morpak en Van Veghel speelden tot op heden beide in de Europa League. Dankzij deze krachtenbundeling hebben we vanaf nu toegang tot de Champions League van de industriële en logistieke verpakkingen.” Bij Morpak en Van Veghel werken in totaal 70 medewerkers. Algemeen directeur Dimitri Romeijnders is eindverantwoordelijk voor beide bedrijven.

Informatie portfolio: www.morpak.nlwww.vanveghelbv.nl

(einde persbericht)

Recent Nieuws

Vacature: Chauffeur

Vacature: Chauffeur

Op zoek naar een interessante en verantwoordelijke baan in een leuk team? Lees dan verder... Wij zijn op zoek naar een "Chauffeur"   Van Veghel is een familiebedrijf dat gevestigd is in...

Vacature: Medewerker Zagerij

Vacature: Medewerker Zagerij

Op zoek naar een interessante en verantwoordelijke baan in een leuk team? Lees dan verder... Wij zijn op zoek naar een "Medewerker Zagerij / Productiemedewerker"   Van Veghel is een...

PACKAGING SPECIALIST MORPAK ACQUIRES INDUSTRY PARTNER VAN VEGHEL

Weert/Eindhoven, 11-12-2019

PACKAGING SPECIALIST MORPAK ACQUIRES INDUSTRY PARTNER VAN VEGHEL

WEERT/EINDHOVEN – On November 28th, 2019 the Weert-based packaging specialist Morpak BV acquired industry partner Van Veghel Industrial Packaging at Eindhoven. Both family-run businesses will continue their activities at the current location.

Merger of two family-run companies

According to Morpak-director Dimitri Romeijnders, this merger of two reputable companies will give immediate results for the clientele of both companies. “Morpak and Van Veghel together have no less than one hundred years of specific knowledge and experience in the packaging industry.” Jan Van Veghel adds: “From today Morpak Industrial Packaging Specialist and Van Veghel Industrial Packaging will combine the most modern design and production technologies with workmanship and additionally the traditional values of two family-run companies.”

Scaling-up and innovations

Just like many other industry sectors, also the high-tech packaging industry will need to deal with further scaling-up in combination with substantial investments for durable innovations. This is more obvious than joining forces in a competitive market that sets increasingly higher demands and is continuously changing, Dimitri Romeijnders emphasizes. “So far, Morpak and Van Veghel were both active in the Europa League. Thanks to this merger, from now on we have access to the Champions League of the industrial and logistics packaging.” Morpak and Van Veghel employ 70 employees in total. General Manager Dimitri Romeijnders is ultimately responsible for both companies.

Information Portfolio: www.morpak.nlwww.vanveghelbv.nl

Recent Nieuws

Vacature: Chauffeur

Vacature: Chauffeur

Op zoek naar een interessante en verantwoordelijke baan in een leuk team? Lees dan verder... Wij zijn op zoek naar een "Chauffeur"   Van Veghel is een familiebedrijf dat gevestigd is in...

Vacature: Medewerker Zagerij

Vacature: Medewerker Zagerij

Op zoek naar een interessante en verantwoordelijke baan in een leuk team? Lees dan verder... Wij zijn op zoek naar een "Medewerker Zagerij / Productiemedewerker"   Van Veghel is een...

AL ONZE OPLOSSINGENkeyboard_arrow_right

AL ONZE OPLOSSINGENkeyboard_arrow_right